Rok 2019 to nowy boom na odnawialne źródła energii w Polsce. Na początku drugiej dekady XXI wieku uwagę przyciągały głównie farmy wiatrowe na lądzie, teraz w centrum uwagi są instalacje fotowoltaiczne.

Jak wskazuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych (PV) na koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW, by po 5 miesiącach 2019 r. przekroczyć 700 MW. W październiku osiągnięto 1 GW. W skali miesiąca przyłączane jest średnio 58,6 MW mocy PV. W II połowie roku za wzrost zainteresowania odpowiada rządowy program „Mój prąd”. W efekcie tego IEO ocenia, że do końca roku moc skumulowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce może wynieść aż 1,5 GW przy wielkości całego systemu energetycznego Polski rzędu prawie 46 GW.

Fotowoltaika na polskiej giełdzie

Zasadniczo w Polsce mamy 3 spółki giełdowe skoncentrowane na dostarczaniu klientom indywidualnym i biznesowym rozwiązań z zakresu PV oraz stawianiu farm słonecznych.

Columbus – powstały w 2014 r. Columbus jest największą pod względem kapitalizacji polską spółką w sektorze PV. Firma zanotowała wzrost przychodów w latach 2016-18 w wysokości 640% (z 8 mln zł do 62 mln zł). Swój udział w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych szacuje od 8% do 15% (jeśli nie uwzględnimy wsparcia z dotacji). Dzienne tempo montażu w 2019 r. wynosi ponad 50 instalacji dziennie. Nie dziwi zatem, że Columbus deklaruje 100 000 zamontowanych paneli dla 6 200 klientów w całej Polsce.

W październiku 2019 roku firma pozyskała nowego inwestora, który ma objąć 20% udziałów do końca 2022 roku oraz wygrała przetarg na montaż instalacji o łącznej mocy ok. 150 kW na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Firma montuje 100 MWp rocznie w segmencie klientów indywidualnych, 100 MWp w segmencie podmiotów gospodarczych oraz 100 MW rocznie w segmencie farm fotowoltaicznych.

Historia notowań spółki ColumbusNovavis – konkurentem funkcjonującym w tych samych obszarach – tj. zarówno indywidualnym, jak i komercyjnym – jest Novavis. We wrześniu firma podpisała umowę na budowę 10 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 9 MWp. Prowadzi również 20 projektów od strony dokumentacyjno-formalnej. 9 realizacji, o łącznej mocy ok. 7 MWp, jest na końcowych etapach – uzyskiwania koncesji bądź odbiorów. U klientów indywidualnych we wrześniu zamontowała ok. 60 kWp oraz zakontraktowała dalsze 50 kWp. Firma realizuje także instalacje PV dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. zamontowała je np. na dachach sklepów spożywczych oraz w ośrodku wypoczynkowym. Dostarcza panele dla instalacji PV o mocy 300 kWp na zlecenie oczyszczalni ścieków oraz nawiązała współpracę z jedną z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych.

Historia notowań spółki Novavis01CYBERATON – kolejnym podmiotem z branży, notowanym na NewConnect, jest 01CYBERATON. Firma ma na swoim koncie zarówno mikroinstalacje, jak i farmy o mocy 1 MWp. W 2019 r. bierze udział w realizacji dwóch dużych projektów PV, każda o mocy do 1 MW. Niemniej informacje o jej bieżącej działalności są szczątkowe.

Historia notowań spółki 01CYBERATONMozaika rynkowa

Na rynku polskim znajdziemy również firmy, które są związane z branżą PV w sposób bardziej pośredni.

ML System projektuje i wdraża system ogniw PV zintegrowanych z budownictwem (tzw. BIPV, Building-Integrated Photovoltaic), będąc jedną 5 kluczowych firm w tym obszarze na świecie. Wśród zrealizowanych projektów ma fotowoltaiczne żaluzje, wiaty przystankowe czy fasady budynków. Prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie tworzenia ogniw PV, zarówno ze środków własnych, jak i grantów.

Na rynkach znajdziemy również podmioty dostarczające farmy słoneczne „pod klucz”. Tego typu firmą, która oferuje wielkoskalowe instalacje OZE – zarówno fotowoltaiczne, jak i wiatrowe – jest notowana na NewConnect ELQ. Wywodzi się ona z branży energetycznej i w swojej ofercie ma również kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych.

Podobnie funkcjonuje Photon Energy. W odróżnieniu od innych tu prezentowanych, jest firmą międzynarodową, operującą z Holandii, która działa w 10 krajach na dwóch kontynentach. Dostarcza ona kompletne rozwiązania oparte na fotowoltaice od koncepcji do realizacji. Ma w swoim portfolio 6 projektów o mocy ponad 60 Mwp oraz zarządza farmami o wielkości powyżej 250 Mwp. Chociaż jest notowana na New Connect, to nie prowadzi działalności w Polsce.

Firmą zaś, która dostarcza kolektory słoneczne oraz ich systemy montażowe, jest raciborski Sunex. Ponadto, firma sprzedaje produkty z zakresu ekologicznego ogrzewania, takie jak pompy czy akumulatory ciepła oraz akcesoria z tego obszaru.

Rządowe wsparcie dla PV

Impulsem dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest rządowe wsparcie. W II połowie 2019 oku pojawiły się oferty rządowego wsparcia dla technologii fotowoltaicznych, które stanowią znaczny impuls dla rozwoju techonologii PV. Główną rolę gra tutaj program „Mój prąd” prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ma on na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych i jest skierowany do osób fizycznych, a zatem wzmacnia pozycję prosumenta. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Kwota dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Budżet programu wynosi 1 mld. PLN a nabór wniosków potrwa do grudnia (całkowity okres wdrażania sięga 2025 roku).

Ponadto, od połowy października rusza „EKOkredyt Prosument II” w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), skierowany do klientów indywidualnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W jego ramach można uzyskać do 30% dotacji albo kredyt o stałym oprocentowaniu 1%. Można nim sfinansować zakup i instalację nie tylko systemów fotowoltaicznych, ale również źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych oraz mikrokogenerację.

Trudno sobie obecnie wyobrazić zatrzymanie trendu wzrostowego na polskim rynku PV. Napędza go zarówno technologiczny postęp (skutkujący spadkiem kosztów), coraz wyższa świadomość obywateli (którzy stają się prosumentami). Ponadto, Polska jako członek UE jest zobowiązana do zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Jednocześnie polskie grupy elektroenergetyczne pozostają w trwałym trendzie spadkowym, a ceny prądu – zamrożone na rok – najprawdopodobniej wkrótce pójdą w górę w związku ze wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jedyne, co w tej sytuacji mogłoby powstrzymać rozwój fotowoltaiki, byłaby „niespodzianka legislacyjna” na kształt ustawy wiatrakowej, która zatrzymała rozwój farm wiatrowych kilka lat temu.

Źródło wykresów: newconnect.pl