Wspaniały pomysł, świetnie działający model biznesowy i zaangażowany zespół – to wszystko czego potrzeba, żeby założyć start-up. Jednak następnym krokiem jest pozyskanie finansowania, co okazuje się nie lada wyzwaniem.

Nigdy nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka – to powiedzenie jest w szczególności trafne, jeżeli chodzi o finansowanie nowego biznesu. Dywersyfikowanie źródeł finansowania pozwoli Twojemu start-upowi zarówno łatwiej przejść cięższe momenty w rozwoju biznesu, jak i podniesie szanse na otrzymanie odpowiedniego finansowania, które spełni Twoje wymagania.

Każda z możliwości zdobycia pieniędzy na rozwój start-upu ma swoje wady i zalety. Niezależnie od tego, czy założyciel firmy preferuje pożyczkę bankową, wsparcie anioła biznesu, państwowy grant czy pieniądze w programie akceleracyjnym – każdy ma również określone kryteria ewaluacji biznesu.

Poniżej znajdziesz listę 7 typowych źródeł finansowania start-upów!

 1. Środki własne

Rozpoczynając nowy biznes pierwszym jego inwestorem powinien być nie kto inny, jak sam założyciel. Zapewnia to większe przywiązanie do firmy i zaangażowanie w jej rozwój. Jest to również dowód dla potencjalnych inwestorów i bankowców, że pomysłodawca chce związać się z projektem długoterminowo i jest w stanie podjąć ryzyko.

 

 1. 3xF: Family-Friends-Fools

Kolejnym sposobem finansowania, który łatwo przychodzi na myśl, jest grupa potocznie nazywana „potrójnym F”. Odnosi się ona do pożyczania pieniędzy od swoich najbliższych – rodziny i przyjaciół – oraz osób, które uwierzą w pomysł na bardzo wczesnym stadium. W tym przypadku obiecuje się zazwyczaj zwrot pieniędzy, gdy tylko firma stanie się rentowna i zacznie przynosić zyski.

Trzeba być jednak świadomym paru rzeczy:

 • Rodzina i przyjaciele zazwyczaj nie mają dużego kapitału, który mogliby pożyczyć.
 • Niewiele znajduje się „głupców”, którzy pożyczą pieniądze, opierając się jedynie na wierze w projekt.
 • Często może okazać się, że osoby pomagające będą chciały mieć udziały w biznesie.
 • Konieczne jest zachowanie zdrowiej relacji biznesowej z bliskimi osobami.
 • Można narazić się na nieprzyjemne sytuacje, w przypadku, gdy pomysł nie wyjdzie i nie będziemy w stanie zwrócić pieniędzy.

 

 1. Crowdfunding

Jeśli twórca start-upu posiada dużą sieć znajomych i fanów lub wszyscy reagują entuzjastycznie na jego pomysł, może on spróbować crowdfundingu. Polega to na zbieraniu mniejszych kwot pieniężnych od dużej liczby osób, zazwyczaj za pomocą przystosowanych platform. Przykładem może być portal Kickstarter. Zaletami tego rozwiązania jest budowanie zaangażowanej społeczności wokół projektu oraz możliwość zdobycia pierwszych zamówień produktu nawet przed jego wytworzeniem.

Korzystając z crowdfundingu, wyznacza się zazwyczaj cel zbiórki, np. zebranie 10 tys. zł w 30 dni, a następnie każda osoba, której podoba się projekt może w niego zainwestować (w zamian za bardzo mały procent udziałów) lub złożyć zamówienie pre-order. Zasady crowdfundingu różnią się między sobą w zależności od projektu, ale zazwyczaj pomysłodawca otrzymuje pieniądze tylko w wypadku osiągnięcia lub przebicia założonego celu.

Sposób ten charakteryzuje się niskim ryzykiem i możliwością szybkiego rozgłosu wokół projektu. Jednak zebranie odpowiedniej społeczności i szeroko idąca promocja projektu są nie lada wyzwaniem.

 1. Aniołowie biznesu

Aniołowie biznesu są to bogate osoby fizyczne, często emerytowani prezesi firm, którzy inwestują bezpośrednio w małe przedsiębiorstwa. Zazwyczaj są oni liderami w poszczególnych obszarach biznesowych, którzy przyczyniają się do rozwoju firmy dzieląc się swoim doświadczeniem, kontaktami, ale również swoją techniczną i zarządczą wiedzą.

Aniołowie biznesu finansują zwykle start-upy we wczesnym stadium rozwoju, inwestując w granicach od 50 do 300 tys. złotych. W zamian za wsparcie oczekują oni prawa do nadzorowania sposobu zarządzania firmą, najczęściej jako członek zarządu, oraz określonego zwrotu z inwestycji lub udziałów w przedsiębiorstwie.

 

 1. Venture Capital

Venture Capital, są fundusze wysokiego ryzyka, które zarządzają pieniędzmi inwestorów szukających udziałów w perspektywicznych start-upach. Interesują ich głównie pomysły związane z nowymi technologiami, które mają bardzo duży potencjał wzrostu. Kluczowymi czynnikami wyboru firm, w które zainwestują są:

 • Rozmiar oraz potencjał penetracji rynku, na którym operuje firma.
 • Model biznesowy, czyli jak działa sposób w jaki firma chce zarabiać.
 • Skalowalność biznesu, czyli możliwość szybkiego wzrostu przychodów wraz z niskim wzrostem kosztów przy ekspansji.
 • Walidacja pomysłu, czyli odpowiedź na pytanie czy produkt jest możliwy do stworzenia i czy rozwiązuje realny problem klienta.
 • Dopasowanie i zaangażowanie twórcy firmy do jego pomysłu.

Podstawową zaletą tego rozwiązania są wysokie kwoty inwestycji, które mogą sięgać nawet kilku milionów złotych, jak i sieć mentorów pomagających start-upom swoim doświadczeniem i wiedzą. Drugą stroną medalu jest stosunkowo wysoki udział w firmie, który trzeba oddać (około 25%) oraz trudność w skłonieniu funduszu, do zainwestowania w dany projekt.

 

 1. Granty i konkursy

Coraz więcej agencji rządowych nastawionych jest na pomoc przedsiębiorcom w rozwijaniu swojego pomysłu. Do tego grona możemy zaliczyć, np. Naukowe Centrum Badań i Rozwoju lub Polski Fundusz Rozwoju. Instytucje te oferują m. in. granty, czyli wsparcie finansowe lub pozafinansowe mające za zadanie realizację określonego celu – najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego.

W Internecie łatwo znaleźć listę programów rządowych oraz konkursów – zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych – oferujących wsparcie w tej formie. Problematyczne tutaj mogą okazać się specyficzne wymogi oraz wysoka konkurencja o zdobycie finansowania. Dodatkowo, wkład własny często jest jednym z kryteriów możliwości zgłoszenia się po grant. Niemniej, w tym przypadku twórca firmy, nie musi poświęcać udziałów, aby otrzymać finansowanie.

 1. Akceleratory

Akceleratory są to jednostki oferujące wsparcie dla firm, które skupiają się na projektach z branży high-tech. Oprócz finansowania, zapewniają one szereg innego rodzaju wsparcia, takiego jak mentorzy, sieć kontaktów, szkolenia czy nawet potencjalni klienci. Jest to szczególnie ciekawa forma wsparcia, dla osób mających usystematyzowaną koncepcję w formie dopracowanego biznesplanu lub prototypu produktu

Więcej o akceleratorach dowiecie się w tym artykule.

 

 1. Pożyczki bankowe

Pożyczki bankowe są najczęściej wybieranym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę różnorodność kredytów i możliwość dostosowania warunków należy dobrze zapoznać się z ofertami na rynku przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Bankowy poszukują jednostek, które mają nieskazitelną historię i płynność finansową. W tym przypadku dobry pomysł i model biznesowy to za mało -muszą być one podparte solidnym biznesplanem oraz odpowiednią ilością aktywów. Dlatego też nie jest to najłatwiejsza metoda na samych początkach rozwijania start-upu, szczególnie kiedy założyciel musi zastawiać prywatny majątek pod kredyt.

Warto również pamiętać, że bankowcy nie widzą się jako jedyne źródło gotówki w start-upie. Dodatkowo, fakt wykorzystywania różnych sposobów pozyskiwania środków obrazuje potencjalnym pożyczkodawcą, że start-up proaktywnie szuka sukcesu na wielu polach.