Wokół pokolenia Millennialsów narosło wiele mitów, między innymi o ich sposobie komunikowania się. Jak formułować przekaz i jakich kanałów używać, aby do nich dotrzeć? Podpowiadamy!

Pokolenie Y, zwane również Millennialsami, są to ludzie urodzeni w latach 80. i 90. To dzisiejsi dwudziestoparo- i trzydziestoparolatkowie, którzy nie mają już szans pamiętać pustych półek, jak poprzednie pokolenia. Technologie cyfrowe są nieodłączną częścią ich rzeczywistości i sprawnie je wykorzystują, by ułatwiać sobie życie oraz zapewnić rozrywkę. W Polsce grupa ta liczy prawie 9 milionów osób i stanowi 1/3 pracowników rynku pracy.

W mediach często określa się Millennialsów jako roszczeniowych, oderwanych od rzeczywistości i rozpieszczonych. Jednak wynika to głównie z faktu, że dla nich liczy się „być”, a nie „mieć”. Jakość życia i doświadczenia są dla nich ważniejsze niż przymus nabywania przedmiotów. Nie przedkładają oni pracy ponad wszystko, co często zdarza się u osób z pokolenia X.

Jeżeli Millennialsi żyją ciągle z nosem w urządzeniach elektronicznych, to w jaki sposób komunikują się między sobą i jak do nich dotrzeć?

  1. Social media zamiast spotkań i maili

Millennialsi są pokoleniem regularnie i intensywnie korzystającym z social media. Często zdarza się, że preferują oni chat, a nie spotkanie z daną osobą, czy komunikację mailową. W tych kanałach cenią oni sobie szybkość dotarcia do innej osoby oraz prostotę komunikacji. Pokolenie to pisze praktycznie cały czas, ale większość komunikacji to „chatowanie”.

  1. Odejście od długich form pisemnych

W tym pokoleniu długie wypowiedzi pisemne to rzadkość i ostateczność. Millennialsi stawiają na krótsze i częstsze prace, które są zarówno prostsze dla autora do napisania, jak i dla odbiorcy do zrozumienia. Stąd też widać znaczący spadek średniej liczby czytanych książek w tej grupie, na rzecz istotnego wzrostu średniej liczby czytanych artykułów.

  1. Prezentacje są ważniejsze niż raporty

Wśród osób należących do pokolenia Millennialsów widać ewidentną niechęć czytania lub pisania długich raportów na rzecz tworzenia czy wysłuchiwania prezentacji. Dla większości z nich jest to również kluczowy element obowiązków w pracy. Wynika to z faktu, że cenią oni sobie szybkie i bezpośrednie dotarcie do odbiorców, a długie formy pisemne są dla nich nużące i czasochłonne.

  1. Prosta wizualizacja danych

Według badań MIT Sloan, Millennialsi wymieniają umiejętność prostej wizualizacji danych jako jedną z najbardziej kluczowych w karierze. Uważają oni, że pisanie i mówienie jest istotne, jednak przekazanie wiedzy i informacji w sposób wizualny jest jeszcze ważniejsze. Według wykładowców MIT Sloan, prezentowanie danych ilościowych w prosty wizualny sposób, będzie jedną z podstawowych umiejętności wymaganych od pracowników w najbliższych latach.

  1. Wizerunek oparty na wartościach

Millennialsi mają szczególny szacunek i chęć wysłuchania przekazu osób i firm, które budują wizerunek oparty na wartościach. Przemawia za tym wzrost popularności akcji CSR (ang. Corporate Social Responsibility) oraz zbiórek charytatywnych. Widać to również wśród influencerów, którzy budują otoczkę wokół swojej filozofii i stylu życia – są oni bardzo istotnym elementem komunikacji dla omawianego pokolenia.

Pokolenie Y to pokolenie technologii, dynamizmu, wysokich oczekiwań, ale także wysokiego zaangażowania. Wymaga ono ciągłych zmian, szybkich reakcji i jeszcze szybszej komunikacji. We wszystkich obszarach życia osób w tej grupie widać przede wszystkim ruch w stronę optymalizacji czasu poświęconego na przekazanie informacji.