Twoja firma zajmuje się rozwiązaniami z obszaru badań i rozwoju (B+R)? A może rozważa ekspansję w tym sektorze? W obu przypadkach, warto zapoznać się z ulgami podatkowymi, obowiązującymi w 2019 roku.

Innovation Box – 5% CIT od dochodów z praw własności

Pierwszą ulgą w tym obszarze, która została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, jest innovation box (znane jako IP Box). Jest to furtka dla firm, które stworzą nowatorskie urządzenia, opracują nową technologię lub inne rozwiązanie – a następnie będą na tym zarabiać. Istotą ulgi jest opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. innowacyjnego urządzenia) stawką 5% CIT (zamiast dotychczasowych 19%).

Wprowadzenie innovation box ma przede wszystkim na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności B+R. W konsekwencji, ustawodawca liczy na oparcie gospodarki w większym stopniu na wiedzy. Chce też podkreślić, że prawa własności intelektualnej mogą stać się potencjalnymi źródłami przychodów. Ministerstwo Finansów oczekuje, że zmiana ta zachęci przedsiębiorców zarówno do innowacyjności samej w sobie, ale także do ochrony i komercjalizowania ich pomysłów na terenie Polski.

Ulga B+R czyli „podwójne” rozpoznanie niektórych kosztów

Drugą opcją jest ulga B+R, która umożliwia dodatkowe odliczenie określonych rodzajowo kosztów kwalifikowanych od dochodu za rok 2018 lub 2019. Koszty te musiały być jednak faktycznie poniesione w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Ulga B+R umożliwia „podwójne” rozpoznanie niektórych kosztów uzyskania przychodów, a przez to uzyskanie dodatkowej oszczędności podatkowej w wysokości 19% wartości poniesionych w danym roku podatkowym kosztów kwalifikowanych.

Sprowadza się to, do możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych wydatków, które stanowiły wcześniej koszt uzyskania przychodów, o ile zostały one poniesione przez podatnika na działalność w obszarze B+R. Niemniej, kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Aby podatnik był potencjalnym beneficjentem ulgi B+R, to musi on:

  • Zdefiniować w swojej działalności obszary i działania, które mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej,

  • Ustalić wysokość kosztów kwalifikowanych, czyli tych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, podlegających odliczeniu w ramach ulgi,

  • Wyodrębnić w swojej ewidencji księgowej koszty działalności B+R.

Istotny jednak jest tutaj fakt, że skorzystanie z ulgi B+R jest możliwe wyłącznie w przypadku przychodów innych, niż przychody z zysków kapitałowych.

Jakie działania zawierają się w obszarze B+R?

W praktyce największym problemem jest zidentyfikowanie obszarów i działań, które w podatku dochodowym traktowane będą jako działalność B+R. Legalne definicje terminów „działalność badawczo-rozwojowa”, „badania naukowe” oraz „prace rozwojowe” zawarte są w ustawach o podatkach dochodowych (art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT i art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT).

W myśl tych ustaw, działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością twórczą, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe. Muszą być one podejmowane w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Zapis ten wyklucza uznanie działań przypadkowych, podejmowanych nieregularnie, sporadycznych lub incydentalnych za działalność w obszarze B+R.

Obszary, w których może być prowadzona działalność badawczo-rozwojowa nie są zastrzeżone tylko dla podmiotów powszechnie kojarzących się z nowoczesnymi technologiami i prowadzeniem badań naukowych. Co więcej, skorzystanie z ulgi nie wymaga pozytywnego zakończenia prac B+R. Czynniki te dają możliwość skorzystania z ulg przedsiębiorcom z dowolnej branży.

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Ulgę B+R odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane. Dokonuje się tego za pomocą informacji CIT-BR lub PIT-BR. Tak więc za wydatki w 2018, z ulgi można skorzystać do 3 kwietnia 2019 roku – wraz z ostatnim dniem złożenia deklaracji CIT-8.

Niemniej, odliczenie kosztów po złożeniu deklaracji za dany rok nadal będzie możliwe. Jednak będzie ono wymagać złożenia korekty zeznania rocznego CIT-8, a następnie wniosku o zwrot nadpłaty podatku.

Innovation box

Dotychczasowo stawka 19% CIT dla wszystkich dochodów

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowane stawką 5% CIT

Ulga B+R

Tradycyjne odliczanie wszystkich rodzajów kosztów

Podwójne odliczenie kosztów kwalifikowanych, które zostały wymienione w ustawie PDOP