Samozatrudnieni płacą najniższą możliwą składkę na ZUS. Ich emerytury będą bardzo niskie. Tymczasem IKZE to idealne narzędzie dla nich, jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę. Teraz słychać ostatni dzwonek – można jeszcze wykorzystać limit wpłat przysługujący w 2018 roku. IKZE i działalność gospodarcza – jak połączyć te dwie rzeczy i oszczędzić nawet 1700 zł na podatku?

W Polsce jest około 2 mln mikroprzedsiębiorców, tzw. samozatrudnionych. Większość z nich płaci najniższą możliwą składkę emerytalną na ZUS. Tylko około 2% samozatrudnionych płaci większe składki, niż dopuszczalne minimum. Stąd wynika różnica w szacowanej wysokości emerytury: przeciętna emerytura przedsiębiorcy wyniesie 1 790 zł brutto, a średnia emerytura zatrudnionych prawie 2 200 zł brutto.

– Prowadzący jednoosobowe  firmy powinni rozważyć dodatkowe możliwości oszczędzania na przyszłą emeryturę. Najlepszym narzędziem dla nich jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – mówi Łukasz Tymoszuk, Manager ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI.

Zobacz także: Jaką emeryturę dostaniesz jako przedsiębiorca?

Czym jest IKZE?

IKZE to młodszy brat IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego), różniący się jednak zasadniczo w regulacjach podatkowych. W IKZE można liczyć na preferencję podatkową polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania wpłat na konto. To rozwiązanie pozwala za ten rok obniżyć podatek dochodowy nawet o 1706 zł.

Zobacz także: IKE czy IKZE – 4 pytania do eksperta Union Investment TFI – jaki sposób oszczędzania na emeryturę wybrać

Jak działa IKZE – Działalność gospodarcza też może odliczyć nawet 1706 zł

IKZE to swego rodzaju polisa wypłacana w przypadku, gdy posiadacz IKZE:

  • przekroczy 65 rok życia, a wcześniej wpłacał na IKZE przez minimum 5 lat kalendarzowych;
  • umrze przed ukończeniem 65 roku życia – wówczas kwotę otrzymują spadkobiercy.

Maksymalna kwota, jaką można wpłacić na IKZE w 2018 roku, to 5 331 zł 60 gr. Limit zmienia się co roku, ponieważ jest zależny od minimalnego wynagrodzenia w polskiej gospodarce (wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok). – Ustawodawca przewidział podniesienie limitu wpłat dla samozatrudnionego do 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, ale dopiero od 2021 roku – dodaje Tymoszuk.

IKZE mogą prowadzić banki (IKZE jako lokata), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (samodzielne inwestowanie w fundusze przez IKZE), domy maklerskie (IKZE jako rachunek maklerski), zakłady ubezpieczeń na życie (IKZE jako polisa na życie), towarzystwa emerytalne (inwestowanie w imieniu klienta głównie w obligacje).

Zobacz także: Polacy oszczędzają coraz więcej, ale wciąż nie na emeryturę

IKZE – działalność gospodarcza: ulgi podatkowe

Co ważne, korzystając z IKZE wpłacone w danym roku kalendarzowym kwoty można odpisać od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT za dany rok kalendarzowy.

IKZE, podobnie jak IKE, chroni gromadzone środki przed podatkiem od zysków kapitałowych. Posiadacz konta IKZE zapłaci jedynie, przy wypłacie z konta, zryczałtowany  10% podatek dochodowy – podkreśla Łukasz tymoszuk z UI TFI.

Odliczenie wpłat na konto IKZE od podstawy opodatkowania jest przywilejem. Oszczędzający musi o tym pamiętać wypełniając dodatkowy PIT 0.

Jak wyjąć pieniądze z IKZE

Można mieć tylko jedno konto IKZE. Przy czym przenoszenie pieniędzy z jednej instytucji do innej nie jest wielkim problemem. Można tego dokonać za pomocą tzw. wypłaty transferowej.

Gdy posiadacz IKZE ukończył 65 rok życia i wpłacał na konto co najmniej 5 lat, może skorzystać ze swoich pieniędzy:

– w ratach (wypłata następuje przez co najmniej 10 lat);

– wypłacić je jednorazowo.

– Warto wiedzieć, że środki gromadzone na koncie IKZE podlegają dziedziczeniu. Przy zakładaniu konta IKZE należy po prostu wskazać osobę/osoby, które w razie śmierci właściciela konta odziedziczą pieniądze – podsumowuje Tymoszuk.