Polacy rzadziej niż w ostatnich latach szukają pracy przez znajomych, a już 1/3 z nich wykorzystuje w tym celu media społecznościowe – wynika z ostatnich badań Work Service S.A. Portale internetowe zaczynają dominować w procesach rekrutacyjnych.

Z ostatniej edycji raportu „Barometr Rynku Pracy X”, przygotowanego przez Work Service wynika, że jedynie 19,8% Polaków zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat zmienić swoje obecne miejsce zatrudnienia. Większość z tego grona chce zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale wobec najwyższych od 5 lat potrzeb rekrutacyjnych po stronie firm, to kropla w morzu potrzeb.

 – Niemal 80% uczestników polskiego rynku pracy to kandydaci pasywni, a więc osoby które nie rozglądają się za nowym miejscem pracy. Z perspektywy przedsiębiorców, którzy dziś masowo poszukują rąk do pracy, to ogromne wyzwanie, bo muszą oni dotrzeć z przekazem o prowadzonych rekrutacjach do osób, które samodzielnie nie wyszukują takich informacji – mówi Tomasz Ślęzak, Wiceprezes Work Service S.A. – Z tego względu na znaczeniu zaczyna zyskiwać marketing rekrutacyjny, który pozwala m.in. za sprawą mediów społecznościowych nawiązywać bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami – dodaje Ślęzak. 

Internet wygrywa ze znajomymi

Polacy, którzy aktywnie planują poszukiwać nowej pracy, w pierwszej kolejności udają się na portale z ogłoszeniami. Taką strategię przyjmuje 6 na 10 respondentów. Drugie miejsce w badaniu przypadło poszukiwaniu nowego zatrudnienia poprzez znajomych (54,4%). Do niedawna była to najpopularniejsza metoda dotarcia do ofert pracy, ale wyniki raportu po raz drugi z rzędu potwierdzają większą popularność serwisów internetowych. Na trzecim miejscu znalazła się metoda samodzielnego poszukiwania ofert w zakładkach „kariera” (41,4%). Należy jednak podkreślić rosnącą rolę mediów społecznościowych, na które wskazywał przeszło co trzeci badany. Jest to najwyższe wskazanie od piątej edycji raportu i drugie najwyższe w historii 5-letnich badań. 

w jaki sposob szukać pracy

– Wyraźnie rośnie rola mediów społecznościowych, szczególnie w rekrutacji młodych kandydatów. Osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, często nie mające jeszcze zbyt dużego dorobku zawodowego, potrafią być zagubione w tradycyjnych serwisach ogłoszeniowych. Dlatego w dzisiejszych warunkach rynkowych, firmy same starają się do nich dotrzeć przez odpowiednie kampanie employer brandingowe czy nawet reklamowe – zaznacza Tomasz Ślęzak. – Wówczas ogłoszenia o pracę trafiają bezpośrednio do wyselekcjonowanych grup kandydatów, także tych pasywnych. Inne zastosowanie mają branżowe serwisy społecznościowe. Są one wykorzystywane głównie przez dobrze wykształconych specjalistów, którzy cenią sobie możliwości budowania własnego wizerunku i przy tym bezpośrednie dotarcie do rekruterów – mówi Ślęzak.

Zmiana zawodu przy nowej pracy?

Jedynie 18% Polaków rozważa przekwalifikowanie się na potrzeby znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, a niemal 80% odrzuca taką możliwość. Największa skłonność do zmiany występuje w grupie osób relatywnie mniej zarabiających, a więc wśród pracowników o wynagrodzeniach do 2000 zł netto (21,3%) i między 2000 a 3000 zł netto (25,6%). Co ciekawe, zmianę profesji częściej rozważają osoby z wyższym (19,8%) i średnim wykształceniem (18,3%) niż pracownicy po szkołach zawodowych (16,1%) i podstawowych (13,3%).

– Najbardziej zmotywowani do przekwalifikowania się są ci, którzy aktywnie planują szukać nowego miejsca pracy. W tej grupie 62% badanych myśli o zdobyciu nowych umiejętności lub całkowitej zmianie zawodu. Należy jednak pamiętać, że skala aktywnych kandydatów jest niewielka, a problemy z niedopasowaniem kompetencyjnym na polskim rynku pracy utrzymują się od wielu lat. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich warunków dla kandydatów do zdobywania nowej wiedzy – mówi Tomasz Ślęzak. – Niestety Polska pod tym względem znajduje się w ogonie Europy. Według danych Komisji Europejskiej w naszym kraju tylko 3,7% osób dorosłych bierze udział w kształceniu ustawicznym. W krajach unijnych jest to średnio 3-krotnie więcej – podsumowuje.

zmiana zawodu

Metodologia badania

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy X zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Kantar Millward Brown S.A. Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=554) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,28%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATIBUS w okresie 16-20.07.201.

Źródło: materiały prasowe.

Zobacz także: 8 zasad pracy zdalnej. Jak zadbać o relacje w pracy z osobami, których być może nigdy nie zobaczymy