W 2019 roku rusza program dopłat do czynszów – Mieszkanie na Start. Kto najbardziej może na nim skorzystać i pomniejszyć sobie koszty najmu? Sprawdzamy!

Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadza program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania.

Mieszkanie na Start z opcją wykupu

Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych lub niskich dochodach, których nie stać na wynajem mieszkania przez długi okres. Państwo będzie je wspierać poprzez regularne dopłaty pieniężne do czynszu najmu.

Co ważne, w przypadku najmu z opcją wynajmujący będą mogli się ubiegać o zakup wynajmowanego mieszkania na własność. Mieszkania przeznaczone na wynajem mogą być przedmiotem sprzedaży nie wcześniej, niż po upływie 15 lat od zawarcia pierwszej umowy najmu.

– To pomoc, która zmniejszy koszty utrzymania mieszkania w początkowym okresie. Zaoszczędzone pieniądze rodzina przeznaczy na inne cele. W ten sposób ułatwiamy najem i zwiększamy możliwości docelowego wykupu. Opcję wykupu będzie można łączyć z otrzymywaniem dopłat – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Mieszkanie na Start – kto otrzyma pomoc finansową

Szanse na dopłaty do czynszu najmu mieszkania mają przede wszystkim rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Osoby korzystające z programu nie mogą posiadać na własność lub współwłasność innego mieszkania i muszą posiadać zdolność czynszową tj. wykazać, że są w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą. Głównym kryterium w przyznawaniu dopłat będzie dochód.

– Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego – 120% – czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIR).

Program obejmuje mieszkania:

  • oddane do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną (mieszkania nowo utworzone, mieszkania poddane rewitalizacji),

  • zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,

  • w przypadku których nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej).

Mieszkanie na Start – jak otrzymać dopłatę

Zanim otrzyma się dopłatę do czynszu najmu, trzeba zawrzeć umowę najmu lub umowę rezerwacyjną. W Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego jest dostępna lista gmin uczestnicząca w programie. Jeśli decydujemy się już na wybór konkretnego miasta, to następnie składamy wniosek o zawarcie najmu.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dopłaty w urzędzie gminy. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to wysokość czynszu będzie skorygowana o kwotę przyznanej dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronach www gmin. Pierwsze dopłaty do czynszów zostaną przyznane już w 2019 r.

Zobacz także: Telemarketerzy a RODO – jak się ich pozbyć. Wykorzystaj „prawo sprzeciwu” i zażądaj usunięcia danych osobowych