Telemarketerzy – nie wiesz jak się ich pozbyć? Oto przepisy RODO, na które możesz się powołać podczas rozmowy telefonicznej ze sprzedawcami.

Od 25 maja weszły w życie przepisy nowej unijnej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych tzw. rozporządzenie RODO. Ma ono wzmocnić ochronę praw osób fizycznych.

RODO do walki z telemarketerami

Kolejny telefon od telemarketera wyprowadził Cię z równowagi? Nie wiesz skąd Twój numer telefonu trafił do bazy i chciałbyś go stamtąd usunąć? Oto kilka przepisów RODO, na które możesz się powołać podczas rozmowy telefonicznej z telemarketerami.

Telefony z ofertami handlowymi zaliczają się do marketingu bezpośredniego, który nie jest zakazany. Jednak w walce z telemarketerami nie pozostajesz bez szans.

1. Możesz żądać usunięcia danych osobowych od ich administratora

Przede wszystkim masz prawo zapytać czy telemarketer tylko przetwarza Twoje dane czy jest ich administratorem. W ten sposób ustalisz w jaki sposób Twoje dane, np. numer telefonu komórkowego, trafiły w ręce telemarketera.

Czasami zdarza się tak, że wyrażamy zgodę konkretnej spółce na przetwarzanie naszych danych osobowych, a ta przekazuje je dalej innym podmiotom, które je następnie przetwarzają we własnym zakresie np. do celów marketingu bezpośredniego.

W związku z tym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia RODO, będziesz mógł wycofać wcześniej wyrażoną zgodę i żądać usunięcia danych osobowych od ich administratora z jego bazy.

2. Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu

Rozporządzenie RODO daje Ci jeszcze jedną możliwość skutecznej walki z telemarketerami. Art. 21 ust. 2 formułuje tzw. prawo sprzeciwu.

– Jeżeli nasze dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możemy w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Co więcej, z tego uprawnienia można także skorzystać nawet gdy wcześniej nie wyraziliśmy żadnej zgody na przetwarzanie danych osobowych bo nie zawsze takowa zgoda była wymagana – tłumaczy Michał Górecki, radca prawny i partner w kancelarii DGP Legal Doniec Górecki & Partnerzy.

Ponadto jak zwraca uwagę wspólnik w kancelarii DGP Legal Doniec Górecki & Partnerzy, Rozporządzenie RODO nie przewiduje żadnej szczególnej formy do złożenia tego sprzeciwu. Zatem wydaje się, że można skorzystać z prawa sprzeciwu także w formie ustnej podczas rozmowy telefonicznej.

Jeśli skorzystasz z prawa sprzeciwu, to wtedy Twoje dane nie mogą już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego przez dany podmiot. Co więcej każdy podmiot, który przetwarza Twoje dane, powinien poinformować Cię przy okazji nawiązania pierwszego kontaktu o możliwości użycia tego prawa.

3. Masz prawo wiedzieć kto do Ciebie dzwoni

Jeżeli telemarketer dzwoni do Ciebie po raz pierwszy, to najpierw powinien udzielić Ci kilku podstawowych informacji. Jest to tzw. klauzula informacyjna, która powinna zawierać wszystkie punkty wymienione w art. 14 ust. 1 Rozporządzenia RODO. Chodzi m.in. o:

  • tożsamość i dane kontaktowe podmiotu, który jest administratorem Twoich danych

  • cele przetwarzania tych danych

  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

W każdym przypadku możesz żądać udzielenia tych informacji od telemarketera.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale także numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania czy adres poczty elektronicznej.

Jest jeszcze dyrektywa E-Privacy

Kwestie przetwarzania danych osobowych reguluje także dyrektywa unijna tzw. dyrektywa E-Privacy, która została wprowadzona do naszego ustawodawstwa krajowego ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Odpowiednie zastosowanie znajdzie również Prawo telekomunikacyjne.

Miej na uwadze, że w XXI wieku dane osobowe stały się niezwykle cennym dobrem osobistym. Warto je chronić i mieć kontrolę nad podmiotami, które je przetwarzają. Dlatego opłaca się zapoznać z kilkoma przepisami Rozporządzenia RODO aby skutecznie walczyć o swoje prawa z natrętnymi telemarketerami. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek problemów możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce obecnie jego funkcję pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.