PKO Bank Polski oraz start-up Coinfirm podpisały umowę o współpracy. Platforma blockchain Trudatum została stworzona, by dostarczyć instytucjom finansowym nowe rozwiązania weryfikujące autentyczność danych. Dotychczasowe testy potwierdziły możliwości integracji  tej technologii z istniejącą infrastrukturą banku w wielu ważnych obszarach biznesowych. Nad rozwojem technologii pracować będzie nowo powołane Centrum Kompetencyjne Blockchain PKO Banku Polskiego.

Platforma blockchain Trudatum udoskonala rozwiązania związane z zapisywaniem i przechowywaniem danych, a jednocześnie zapewnia skuteczną i zabezpieczoną kryptograficznie cyfrową zgodność dokumentu. Technologia, którą bank zdecydował się wdrożyć do własnych systemów, wprowadza przełom w zakresie gromadzenia oraz publikacji dokumentów i plików. Pierwszy etap wdrożenia skupi się na integracji z systemami bankowymi oraz udostępnieniu rozwiązania pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych. Każdy dokument zapisany w sieci blockchain (np. potwierdzenie transakcji lub regulamin bankowy) zostanie wystawiony w formie nieodwracalnego skrótu („hasz”) podpisanego kluczem prywatnym banku. Pozwoli to klientowi na zdalne sprawdzenie, czy plik, który otrzymał od kontrahenta lub banku, jest prawdziwy i czy nie doszło do próby jego modyfikacji.

Platformę Trudatum opracowała firma Coinfirm, biorąca udział w akceleracji start-upów w ramach ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Dzięki bezpośredniej współpracy z niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego rozwiązanie zostanie skomercjalizowane i będzie służyło milionom klientów banku.

– Technologia blockchain ma potencjał do tego, by zrewolucjonizować sektor finansowy, dlatego poświęcamy jej dużo uwagi. Chcemy ją dobrze rozumieć i wykorzystać w możliwe najszerszym zakresie. Blockchain spełnia kluczowe wymagania trwałego nośnika, zapewniając między innymi poufność oraz integralność dokumentów przekazywanych klientowi, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej technologii dla banków – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim. – Podpisanie umowy z Coinfirm to efekt długofalowego wspierania rozwoju ekosystemu start-upów w Polsce – dodaje.

Ośrodek badawczy w sektorze finansowym
Dynamiczny rozwój technologii przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie i wzrost konkurencyjności całego polskiego sektora bankowego oraz krajowej gospodarki. PKO Bank Polski od lat wspiera rozwój innowacji, będąc nie tylko otwartym na możliwość wprowadzania unikalnych rozwiązań młodych przedsiębiorców we własnych systemach, ale również oferując kompleksowe zaplecze eksperckie, które niejednokrotnie stanowiło punkt wyjścia dla przyszłych sukcesów.

– Wdrożenie Trudatum w tak dużej instytucji jak PKO Bank Polski jest przełomem na skalę światową. Pokazuje to, że polska branża finansowa cały czas jest otwarta na innowacje i wyznacza międzynarodowe trendy. Możemy być dumni z tego, jak szybko i efektywnie wdrażamy nowe technologie mówi Paweł Kuskowski, Prezes Coinfirm. Praca z PKO Bankiem Polskim była olbrzymią przyjemnością – szybko i sprawnie przechodziliśmy od wdrożeń pilotażowych do coraz szerszego wykorzystania naszej technologii – podkreśla Paweł Kuskowski.

Dotychczasowe działania banku ukierunkowane na rozwój cyfrowych rozwiązań zostaną wzmocnione dzięki utworzeniu Centrum Kompetencyjnego Blockchain. Zespół ekspertów PKO Banku Polskiego skoncentruje się na pracach badawczych dotyczących technologii blockchain w zakresie technologicznym, biznesowym i regulacyjnym, koordynowaniu prac wdrożeniowych oraz poszukiwaniu nowych obszarów praktycznego zastosowania blockchain w bankowości.