Od kilku lat firmy z branży biotechnologicznej i biomedycznej plasują się w gronie najszybciej rozwijających się spółek. Z uwagi na ogromny potencjał wzrostu oraz przełomowe projekty, patrzymy na nie jak na przyszłość polskiej gospodarki.

Są też głosy sceptyczne zwracające uwagę na astronomiczne wyceny tych przedsiębiorstw. Bez względu na scenariusz, który przed nami, warto lepiej poznać ten sektor. Zapraszamy do przeglądu spółek biotechnologicznych. Zebraliśmy te, które bez wątpienia są i takie, które mogą w przyszłości należeć do tego grona.

Oto lista nasza subiektywna lista spółek, które zakwalifikowalibyśmy do tego grona.

Selvita

Największa w Europie Środkowej innowacyjna firma biotechnologiczna. Wyróżniona Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP, Przedsiębiorca Roku EY, ma biura w Krakowie także w Bostonie, Cambridge i San Francisco.

Założona w roku 2007 firma koncentruje swoją działalność na pracach badawczo-rozwojowych szczególnie w obszarze onkologicznym, gdzie prowadzi zaawansowane badania nad cząsteczkami, które będą mogły skutecznie walczyć z nowotworami jelita grubego czy białaczką. Obecnie zatrudnia ponad 390 pracowników, z czego 1/3 posiada stopień doktora.

Wśród licznych projektów spółki, największą uwagę zwracają prace nad cząstką SEL24, w której wielu światowych naukowców widzi szansę na leczenie ostrej białaczki szpikowej. W marcu 2017 r. prawa do komercjalizacji prac nad SEL24, za 380 mln zł kupił od Selvity włoski koncern Menarini. Kwota ta powiększy się o część zysków ze sprzedaży gotowego leku.

Obok tradycyjnego drug discovery Selvita prowadzi pion usługowy, w którym naukowcy z Selvity przeprowadzają badania, na zlecenie firm chemicznych, biologicznych i bioinformatycznych.

Niemal 50% akcji jest posiadaniu prezesa i założyciela spółki Pawła Przewięźlikowskiego. 8% głosów należy do Bogusława Sieczkowskiego, wiceprezesa spółki. 7% akcji i 5% na WZA ma Nationale Nederlanden PTE S.A.

Zobacz też: „Selvita będzie nadal dynamicznie rosnąć we wszystkich segmentach” – czat inwestorski z zarządem spółki

Mabion

Pierwsza z dwóch obok Celon Pharma notowanych na naszym parkiecie spółek kontrolowanych przez Macieja Wieczorka, który wcześniej przez 10 lat zarządzał spółką Adamed. Zarządzanie Mabionem Wieczorek przekazał w ręce Artura Chabowskiego, żeby samemu skupić się na wprowadzeniu Celon Pharma na poziom badań klinicznych i komercjalizacji.

Zobacz też: Kim jest Maciej Wieczorek, pierwszy biotechnologiczny miliarder w Polsce

Sam Mabion jest jednym z kilku w Polsce producentów innowacyjnych leków. Działająca od 2007 roku firma w trakcie badań klinicznych opracowała metodę rozpoznania czynnika powodującego raka i oddziaływania punktowo. Priorytetem Mabionu jest wprowadzenie na rynek europejski preparatu MabionCD20. Ma on zastosowanie w leczeniu chłoniaka, przewlekłej białaczki limfocytowej i reumatoidalnego zapalenia stawów. Badania te spółka prowadzi samodzielnie w swoich kompleksach naukowo-badawczych w Łodzi i Konstantynowie.którego badania III fazy zostały niedawno pomyślnie zakończone. To pierwszy polski lek, którzy przeszedł całą procedurę rejestracyjną.

Zobacz także: Wykres akcji, dane finansowe Mabion

Pharmena

Działalność spółki notowanej na New Connect od października 2008 roku, koncentruje się na komercjalizacji innowacyjnych produktów powstałych na bazie fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest to związek chemiczny będący składnikiem moczu. Na bazie możliwych zastosowań dermatologicznych, odkrytych przez łódzkich profesorów, Pharmena produkuje leki zapobiegające wypadaniu włosów czy podrażnień skóry.

Obok dermokosmetyków, Pharmena prowadzi też badania kliniczne nad lekiem przeciwmiażczycowym i innymi lekami, mającymi zastosowanie w profilaktyce leczenia miażdżycy. Zgodnie ze strategią, w przyszłości spółka planuje komercjalizację leku we współpracy z jednym z dużych koncernów medycznych.

Zobacz też: Pharmena rozwija działalność na Bliskim Wschodzie

57% akcji Pharmeny kontroluje Grupa Pelion, dwa ok. 5% pakiety akcji są rękach założycieli spółki. Również po 5% akcji posiadają inwestorzy Paweł Bożek (Krokus PE) oraz Jacek Franasik poprzez Max Welt Holdings Ltd. Niecałe 20% akcji Pharmeny to akcjonariat rozproszony.

Celon Pharma

Istniejący od piętnastu lat producent leków, na giełdzie zadebiutował w październiku 2016 r. Dziś to jedna z bardziej obiecujących spółek warszawskiego parkietu. Podczas IPO inwestorzy chcieli kupić akcje spółki za ponad 1,5 mld zł

Od początku działalności, spółka zajmuje się produkcją licznych leków generycznych. Najpopularniejszy z nich, Salmex, oprócz Polski został zarejestrowany w Azerbejdżanie, Gwatemali, Salwatorze, Łotwie i Kazachstanie. Jednak przy okazji publicznej emisji akcji, władze spółki poinformowały o prowadzeniu prac klinicznych nad własnymi substancjami. Łącznie firma prowadzi dziesięć takich projektów, z których wyniki pierwszych trzech ma przedstawić w roku 2019. Spółka zapowiada, że prowadzi prace nad 6 produktami, które wejdą w fazę badań klinicznych.

Zobacz także: 4 powody, dlaczego warto zwrócić uwagę na spółkę Celon Pharma

GLG Pharma

Polska spółka zależna od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów m.in raka piersi, wątroby, jajnika.

Czytaj też: GLG Pharma rozpoczyna przygotowania projektu do fazy klinicznej badań

W czerwcu 2016 r., GLG Pharma otrzymała wsparcie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu TNBC w wysokości 10 mln zł. Czas realizacji projektu został przewidziany na lata 2016-2018.

Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe. GLG Pharma S.A. to polska spółka zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC.

Synektik

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą urządzeń oraz zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych stosowanych w diagnostyce i terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii. W ramach segmentu dystrybucji urządzeń medycznych spółka współpracuje z kilkunastoma globalnymi firmami, wśród których wymienić można takich graczy jak GE Healthcare, Samsung Healthcare, Toshiba Medical, czy Carl Zeiss. Synektik posiada na terenie Polski dwa zakłady produkcyjne radiofarmaceutyków oraz Centrum B+R.

Zobacz też: Synektik prezentuje nową Strategię i zapowiada dynamiczny wzrost skali biznesu

Innowacyjny kardioznacznik Synektiku służy do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej, a w efekcie zagrożenia zawałem serca u pacjenta. Według zarządu brak konkurencyjnego produktu i fakt, że choroby serca stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w państwach rozwiniętych, świadczy o globalnym potencjale projektu. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET).

Synektik realizuje obecnie badania klinicznego II fazy z radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI). Harmonogram spółki zakłada pierwsze wpływy z planowanej komercjalizacji kardioznacznika w 2019 r.

Zobacz także: Wykres akcji, dane finansowe Synektik

Firma powstała w 2001 r. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. W październiku 2014 r. Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Blirt (BioLab Innovative Research Technologies)

Innowacyjna firma, prowadzącą badania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej. Swoje usługi kieruje do sektora farmaceutycznego i medycznego. Model działalności spółki jest połączeniem firmy badawczo-rozwojowej i laboratorium usługowego. Blirt sprzedaje produkty i usługi biotechnologiczne oraz analityczne, realizuje projekty B+R na zlecenie. Prowadzi też własne, komercyjne projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej (tzw. białej biotechnologii), biotechnologii farmaceutycznej oraz chemii i związków biologicznie czynnych.

W maju 2017 r. Blirt otrzymał w USA patent na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”. Ochrona została przyznana na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013.

Adiuvo

Adiuvo to fundusz inwestujący w innowacyjne projekty z obszaru biotechnologii na różnych etapach rozwoju. Powołany przez grupę prywatnych inwestorów i Krajowy Fundusz Kapitałowy działa jako typowy fundusz venture capital. Filozofia funduszu polega na stworzeniu lub doinwestowaniu firm rozwijających projekty innowacyjne na wczesnym etapie w formule wzajemnego wsparcia i współpracy naukowców, zespołu zarządzającego i doświadczonych inwestorów. Proces inwestycyjny Adiuvo opiera się na systematycznym screeningu i ewaluacji innowacyjnych pomysłów w dziedzinie biotechnologii i urządzeń medycznych (medical devices) rozwijanych w polskich instytutach naukowych i uczelniach.

Fundusz został powołany na okres 8 lat, a jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 3-4 lat, z zakładaną minimalną średnioroczną stopą zwrotu dla całego funduszu na poziomie 10%. Spółka angażuje się w przejmowane firmy nie tylko kapitałowo, ale i zarządczo. Strategia Adiuvo nie zakłada wychodzenia z projektów po osiągnięciu przez nie dojrzałości, ale komercjalizowanie produktów i wprowadzanie do sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym.

Według założeń strategicznych, projekty realizowane przez Adiuvo mają odpowiadać na wzrastającą potrzebę wzmocnienia działań́ profilaktycznych w obszarze zdrowia, a także uczestniczenia pacjentów w procesie monitorowania stanu zdrowia i ich aktywnego udziału w leczeniu. Fundusz, rozwijane przez siebie technologie dzieli na:

  • zarządzanie chorobą (ang. ‘diseases management’), monitorowanie zdrowego trybu życia i leczenia przy pomocy urządzeń mobilnych;
  • suplementację i żywność funkcjonalną, czyli żywność́, która oprócz właściwości odżywczych ma także właściwości zdrowotne.

Przykładowym hitem funduszu jest Esthechoc, czekolada przeciwdziałająca się stażeniu skóry, poprawiającej parametry biochemiczne skóry. Projekt realizowany jest przez spółkę Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A. Czekolada sprzedawana jest na niemal trzydziestu rynkach świata. Spółka pracuje nad kolejnymi typami czekolad, żeby zdywersyfikować odbiorców.

Adiuvo Investments zadebiutowało na głównym parkiecie warszawskiej giełdy 12 października, przenosząc się z New Connect.

Na GPW notowana jest też jedna ze spółek z portfela Adiuvo – AirwayMedix, skupiająca swoje aktywności na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii.